Het wezen

Leraar: ‘Ieder wezen is een druppel van de zee en alles wat de zee, de Wereld van de Wijsheid inhoudt, zit ook in die druppel. Daarin is het wezen een onderdeel van al wat IS, dat al eeuwen en eeuwen bestaat. Maar ik geef in mijn uitleg datgene aan wat uw wezen op dit moment in zijn ontwikkeling kan begrijpen, dus het is geen volledig beeld. Het wezen is wie u werkelijk bent, maar u ziet het over het hoofd en maakt daar geen contact mee, maar alleen dát is uw werkelijke ‘Ik’.

Het kleine ik-besef
Deze planeet kent alleen maar de vorm ‘mens’ en wanneer u uzelf beziet als mens, zult u steeds opnieuw deze vorm uitkiezen en blijft u hangen in de zwaartekracht van deze planeet.
Het is het kleine ik-besef dat de mens kent als ego en dit bestaat uit:
De mantel; dit is het stoffelijk lichaam.
De auto; symbool voor het karakter, het genetische materiaal en de denkkap.
Het huis; dit staat voor de sfeer, het trillingenlichaam.
Wij horen vaak de mens klagen: 'ik moet dat ego kwijt', maar ego is het kleine ik-besef en u kunt dit niet kwijtraken.

Het grote Ik-besef  
Het wezen is wie u werkelijk bent, daarin zit ook de eigen natuurkracht die in contact staat met de Wereld van de Wijsheid.
Het grote Ik-besef dat heel belangrijk is om uw weg te vervolgen, om nieuwe ervaringen op te doen, dat ziet u helemaal niet, omdat de denkkap een grotere vasthoudendheid vertoont dan hij eigenlijk mag hebben. Maar u bent de baas over uw denkkap en kunt zeggen:  ‘Mijn denkkap zegt dit nu wel, maar ik zet daar mijn vraagtekens bij, ik luister daar op dit moment even niet naar.’ Op dat moment wordt uw kijk groter, ruimer, zowel naar buiten als naar binnen toe.

De inhoud van het wezen

U heeft in uw wezen een hele wereld vol ervaringen, ervaringen die u toe moet laten en die u kunnen helpen op uw pad. Deze wereld is zo mooi, zo vol, zo veelzijdig, daar kunt u zich met uw denkkap totaal geen beeld van vormen.
U denkt dat u in een fijne maatschappij leeft, maar het is een schijntje vergeleken met alle werelden die deel zijn van uw eigen wezen.
Uw wezen wil graag een ander pad nemen dan wat uw denkkap u aanreikt. Uw wezen is onderweg, maar de mens die niet in de gaten heeft dat zijn wezen hem aanroept, staat in stilstand en gebruikt niet de mogelijkheden die hij in zich heeft.
De mens moet de deur naar het wezen zelf openzetten en dat kan als hij naar binnen keert.
Hij komt hier lagen van zichzelf tegen waar de lessen aan vastzitten en heeft hij dán de moed om te zeggen: ‘Wat zeggen deze lessen mij, wat moet ik hiervan leren?’
Dat is de opening naar uw wezen.

 

Samenhang

In contact met de Bron
van waaruit alles begon
sprak een Stem tot mij:
Het ervaren van Eenheid maakt u vrij
van groot en klein, van voor en tegen,
van goed en kwaad, van hoop en zegen.
Maar weet dat u een ander niet wijs kunt maken,
want het Zilver kan alleen de mens die openstaat raken.

Ik ben Allah, Jahwe en God
en de mens zal mij niet vinden in wet of gebod.
Ik ben Boeddha en Jezus, maar ik ben ook wie u bent,
 u kunt mij  ervaren via het etherelement.
U bent deel van mij, maar ik ben niet compleet,
als u zich mij niet herinnert, als u mij steeds vergeet.
Stelt u zich mij eens voor als een grote oceaan
vol druppels die nog niet de essentie kennen van hun eigen bestaan
maar een beeld hebben van zichzelf als een afgescheiden deel,
en onbewust zijn van mij, de oceaan, het hun omringende Geheel.
Bewustwording van de druppel is een individueel gebeuren,
het vraagt van u om voortdurend uw kijk te ontkleuren.
Want onderweg op uw reis in de oceaan van Wijsheid,
raakt u nieuwe inzichten ook steeds weer kwijt.

Uitbreiding is groei, is lerend vermogen,
bewustwording heeft geen specifiek doel voor ogen.
Maar eenmaal van uzelf en uw plekje bewust,
wordt u met de inhoud van meerdere druppels toegerust,
zo ontstaat er expansie in de Zilveren Zee
en ook u speelt daarin uw rol, ook u doet daarin mee.
Want er is niets dat niet telt, elk deel is van belang
in de queeste naar Eenheid, naar de ultieme Samenhang.
Waar de Goddelijke kracht zich zal openbaren in
Groei:

DIT IS DE ESSENTIE VAN ALLE ERVAREN!