Verdieping

Leraar: “De Wereld van de Wijsheid wordt voorgesteld als een grote zee en ieder wezen is een druppel van deze zee. Alles wat de zee, de Wereld van de Wijsheid inhoudt, zit ook in die druppel. Daarin is het wezen een ondeelbaar deel van al wat IS. Dit is echter geen volledig beeld, want al is het wezen deel van deze zee, door de hiaten die hij nog heeft, overziet hij niet de hele zee en ik pas mijn uitleg aan, aan wat het wezen kan bevatten.

De Wereld van de Wijsheid omvat alles
In de Wereld van de Wijsheid is alles aanwezig, zowel de grofste als de fijnste trilling en wij spreken niet over hemel en hel. Hemel en hel is een tegenstelling: er is licht en er is duister, maar de Wereld van de Wijsheid is alles, daar vindt u zowel de lichte als de donkere krachten, hier bestaat geen tegenstelling.

In de godsdiensten worden de hemel en de hel gezien als twee aparte werelden en men brengt een scheiding aan tussen de donkere en lichte trillingen. Wij maken geen onderscheid. Wij oordelen niet en staan hier niet met een waarschuwend vingertje klaar zoals in kerken vaak wel gebeurd en men zegt: ‘Dit is zonde en dat moeten wij afzweren’, en dan heeft men het over hel en verdoemenis.
De wezens die een omweg maken en in contact staan met de donkere zware energieën, die de mens ‘hel’ noemt, zijn niet verloren voor de Wereld van de Wijsheid. Ook die wezens hebben een plekje en ook zij worden geholpen op het pad van bewustwording naar het licht toe.

In de loop van de eeuwen zijn er vanuit de Wereld van de Wijsheid steeds mensen naar deze planeet gezonden om lessen te geven aan de mensen die al zover in hun ontwikkeling waren. Deze lessen werden altijd in symbolentaal verpakt omdat dit de taal is van de Wereld van de Wijsheid.
Als u kijkt naar alle heilige boeken, dan bestaat de inhoud van deze heilige boeken alleen maar uit verhalen in symbolentaal en dat is prachtig als men dit weet en men er ook op die manier mee omgaat. Maar heel vaak kijken mensen met hun denkkap naar deze teksten en zien het als feitelijkheden en halen er allerlei regeltjes uit die gevolgd moeten worden. Godsdienst is mensenwerk en door mensen vorm gegeven.

Wij hebben vanuit de Wereld van de Wijsheid datgene doorgegeven wat wij belangrijk vonden.
Godsdiensten waren in eerste instantie alleen maar een vorm van lessen, zoals die ook nu, via Magda, gegeven worden en meer is het van ons uit niet geweest.
Wij gooien dus niet alles overboord, maar zeggen alleen tegen de mens: “Ga eens onderscheid maken, ga eens voelen in uzelf of het nog klopt met hoe u nu in het leven staat en of u zich nog kunt herkennen in al deze oude regeltjes”. Ieder wezen is uniek en wat voor de een belangrijk is hoeft dit voor een ander niet te zijn.
                                                                                                                                                                           

De Wereld van de Wijsheid is oneindig, er zit groei in, er is geen plafond.

 

Al wat is

De Wereld van de Wijsheid kent geen begin en geen eind,
Zij is: Al wat Is en er is niets dat verdwijnt.
Haar energie die als Zilveren spiegel fungeert
is hulp voor de mens opdat hij zichzelf kennen leert.
Zie het als een handreiking in dit aardse bestaan,
voor de mens die op weg naar bewustzijn wil gaan.
Deze drang, die aanwezig is in iedere mens,
is het leren herkennen van diep verlangen en oprechte wens.
Maar de poort naar dit pad, daar komt u wel achter,
wordt bewaakt door normen en waarden,
zij zijn een strenge wachter.
Mochten uw gedachten voor consequenties vrezen,
raadpleeg dan uw natuurkracht, want dat is de intermediair
tussen u en uw wezen.
En uw wezen is onderdeel van de Zilveren Zee,
die weet dat Wij er altijd zijn:
Wij kijken met u mee.


***