Een andere kijk op kerst

Mogen wij even bij u binnen komen
om met u over het kerstgebeuren te ‘bomen’?
Want in dit midwinters feest van gezelligheid,
willen wij graag een ‘kleine’ aanvulling kwijt.

Kerst is een feest dat met verve wordt gevierd,
met huizen en straten die uitbundig zijn versierd.
En achter vrijwel ieder raam,
ziet men wel een opgetuigde dennenboom staan.

En als u even verder naar binnen gluurt,
ontdekt u de waslijn met ‘prettige dagen’ die zijn opgestuurd.
De familieband krijgt een impuls en voor even een grotere betekenis,
want wie wil nu dat er met kerst iemand eenzaam is?

Door de vele tradities en alle franje,
verzeilt de mens gemakkelijk in ’t oranje.
Want in deze kleurtrilling voert het ‘wij’ de boventoon
en eigenlijk vindt iedereen dit heel normaal en doodgewoon.
Maar het is alleen maar verpakking waarnaar men kijkt,
het heeft geen werkelijke inhoud en is niet wat het lijkt.
En als u het gevoel heeft dat u zich in allerlei bochten moet wringen
om dit liedje van normen en waarden mee te kunnen zingen,
dan wordt het tijd om contact met uw natuurkracht te maken,
want deze weet dat het feestgewoel uw innerlijk niet kan raken.

De natuurkracht is als het mosterdzaadje, dat zich gaandeweg ontplooit,
maar vanwege zijn ongrijpbaarheid vaak achteloos wordt weggegooid.
Dit zaadje moet gekoesterd worden, heeft tijd nodig om te groeien,
zodat het in uw bewustzijn tot een grote boom kan open bloeien.

Want staande in deze kracht kunt u bergen verzetten
en wordt u langzamerhand ingevoerd in de Geestelijke Wetten.
Dan zal op uw dagelijkse zoektocht in het hier en nu,
het Kind geboren worden, ook in u!
De prikboom kunt u zien als de herberg en uw innerlijk als de stal,
waar in alle eenvoud eens in ieder mens het Licht zich openbaren zal.

Jezus is het symbool van uw Wezenskracht,
Hij heeft nooit gewild dat u zijn komst van buitenaf verwacht.
Hij zegt immers:
“Laat de kinderen tot mij komen, zij zullen het Koninkrijk beërven.”
 Dit kind heeft contact met de natuurkracht die inzicht wil verwerven.
De wereldgodsdiensten geven alle zeven hun eigen onderricht
en verwijzen elk naar een grote profeet wiens pad is verlicht.

Godsdiensten hebben hun ‘bijbel’ als leefregels geïnterpreteerd,
maar het is de volbewuste die de mensheid middels verhalen inspireert.
Want hij heeft contact met de mens via zijn wezen
en kan het Boek der Boeken naar waarheid lezen.

Geniet u dus van de versieringen, het samenzijn en de feestelijke dis,
maar geef aan dit alles geen Zilveren betekenis.
Het kerstfeest heeft geen wortels in de Wereld van de Wijsheid,
ziet u het maar als een genoeglijke verpozing in de donkere midwintertijd.

Want de lichtjes in de straat en in uw dennenboom,
beschijnen niet de taart, maar alleen de prikkelende room.
Kerstmis blijft een feest dat met verve wordt gevierd,
maar met veel poezelige energieën is opgesierd.

***